Rendement tot 17% per jaar

Bekijk onze rendement bij De Giro live
Stap 1: Kennismaking
Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we samen met u uw wensen en doelen in kaart. Wat is het beoogde eindkapitaal en wanneer wilt u dit bereikt hebben? Wilt u op regelmatige basis rendement of kapitaal aan uw portefeuille onttrekken als pensioen of aanvulling op uw inkomen? Welk risico kunt en wilt u lopen? Hoelang beschikken wij over uw vermogen? Kortom: we bepalen samen uw beleggingsdoel, uw risicoprofiel en beleggingshorizon. We geven in deze fase vorm aan uw portefeuille die aansluit op uw doelstellingen, wensen, verwachtingen en randvoorwaarden.

Stap 2: Voorstel beleggingsportefeuille
De inventarisatie tijdens het kennismakingsgesprek is het startpunt voor ons maatwerk. We doen u in deze fase een voorstel voor uw beleggingsportefeuille op basis van uw persoonlijke doelstellingen. Deze is volledig op uw wensen en doelen afgestemd. Desgewenst spreken wij het maatwerkvoorstel vervolgens uitgebreid met u door.

Stap 3: Aan de slag
Zodra u tevreden bent, gaan we aan de slag. We openen voor u een rekening op uw eigen naam bij de depotbank. Nadat u het geld gestort heeft starten wij met beleggen. Wij bouwen uw portefeuille in enkele weken op. Daarbij geloven wij niet in markttiming, omdat je nu eenmaal niet belegt voor de korte termijn. Op de lange termijn bekeken is het aankoopmoment niet meer dan een rimpeling in de totale koersgrafiek. Uw portefeuille is dynamisch. Dat betekent dat we kopen en verkopen wanneer nodig of gunstig is, maar het past altijd binnen uw risicoprofiel en bij uw gehele persoonlijke financiële situatie en wensen. Vanzelfsprekend houden we alle marktontwikkelingen nauwgezet in de gaten en kunt u onze beleggingsstrategie ook altijd in dat kader plaatsen.

Persoonlijke aanpak & Interessante rendementen

Onze beleggingsstijl wijkt duidelijk af van wat (groot)banken en indexbeleggers doen. Wij letten scherp op uw totale kosten door geen dure producten op te nemen en een gunstige fee te rekenen. Wij maken zelf de selectie van kwalitatief hoogwaardige aandelen met een goed dividendrendement. Wij besteden veel tijd en zorg aan onze modelportefeuilles, maar wij begrijpen het wanneer u daarvan op een bepaald punt van af wilt wijken. Dit is bij ons uiteraard bespreekbaar. Wij richten ons op cliënten met een bij ons te beleggen vermogen vanaf EUR 100.000,-.
  • Garantie: Depositogarantiestelsel Saxo Bank
  • Voor groei en behoud van uw vermogen
  • Transparant, open en persoonlijk
  • ​​​Hoge rendementen: Maak een afspraak
  • ​Kosten: Geen verborgen of gelaagde beheerskosten

Aanmelden

Wat zou u willen beleggen?
Omvang van de rekening
Als u € 100.000 aan vrij belegbaar vermogen bezit, neem dan vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen om met het oog op uw pensioen uw financiële doelstellingen te bereiken.

Kosten
Kapitaal Vizier hanteert een transparante vergoedingenstructuur, gebaseerd op de omvang van de portefeuille die we voor u beheren. Onze vergoedingen zijn zodanig gestructureerd dat wij er pas op vooruitgaan als u erop vooruitgaat. Er zijn geen verborgen of gelaagde beheerskosten.

Rendement
Veel van onze cliënten willen dat hun vermogen hun hele pensioen meegaan en tegelijkertijd inkomsten genereren. Daarom kijken we bij het vaststellen van het rendement naar de lange termijn.

Beleggingsfilosofie

Wij zijn van mening dat het mogelijk is om met een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar een bovengemiddeld rendement te behalen ten opzichte van een relevante benchmark met een beperkt extra risico. Dit willen wij bereiken door het maken van uitgesproken keuzes binnen de beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden. Het tactisch beleggingsbeleid - het meer of minder beleggen in een bepaalde beleggingscategorie op basis van een bepaalde marktvisie - zien wij niet als een structurele bron van extra rendement.

Onze beleggingsaanpak, uw doelstellingen

Wij geloven dat actief beleggen loont. Dat onze kennis en ervaring, onze gedegen analyses en onze consistente stijl resultaat oplevert. Ook zijn wij ervan overtuigd dat maatwerk en echte persoonlijke aandacht zonder hogere kosten mogelijk zijn. Maar wij kunnen u alleen goed van dienst zijn wanneer wij voldoende van u weten. Daarom gaan wij eerst uitgebreid met u in gesprek. Wat zijn uw doelstellingen met het vermogen? Hoeveel risico wilt en kunt u lopen? Wat is uw beleggingservaring en uw beleggingshorizon? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor het bepalen van uw risicoprofiel. Dat is immers de basis voor de portefeuille. En natuurlijk ook over het soort dienstverlening dat u wenst. Vermogensbeheer of beleggingsadvies?

Vermogensplanning

Vermogensplanning door Kapitaal Vizier is een combinatie van vermogensbeheer en financiële planning. Wij werken daarvoor samen met externe en onafhankelijke financial planners en fiscalisten om voor een goede invulling van uw vermogen en uw financiële planning te zorgen. De werkwijze met betrekking tot het vermogensbeheer is gelijk en start altijd met een kennismaking.

Garantie

Wij werken samen met InsingerGilissen en Saxo Bank als depotbank voor de bewaring van gelden en effecten van onze cliënten en voor orderuitvoering. Wat onder het depositogarantiestelsel valt.
InsingerGilissen en Saxo Bank staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en beschikken over de benodigde DNB-vergunningen.

De rol van de depotbank
De rol van de depotbank is beperkt tot die van faciliterende instelling. Dit houdt in dat zij de organisatie is die onze opdrachten uitvoert en administreert. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst.
Door heldere rapportages en desgewenst uw eigen internettoegang blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw beleggingsportefeuille. Indien gewenst, ontvangt u afschriften van alle mutaties. Uiteraard ontvangt u een overzicht van de transactiekosten en beheervergoeding.
info@kapitaalvizier.net
©2023 Kapitaal Vizier
Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY